Pentru o mai bună experiență în cadrul site-ului inred.ro folosim cookie-uri.
Prin navigarea in continuare pe acest website, accepti modul in care utilizam cookie-urile si a datelor cu caracter personal (GDPR). Mai multe informații...

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Incepând cu data de 25.05.2018 devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

1. Informații generale
1.1. Operatorul de date
Operatorul care procesează datele cu caracter personal este:
S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.
Arad, jud. Arad, Str. Viorelelor, nr. 16
C.U.I. RO 19183332
J02/2058/2006
office@inred.ro

1.2. Responsabilul cu protecția datelor (DPO)
Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor:
Paul Stoica
Tel. 0748 309 925
Email: paul.stoica@gdprarad.ro

2. Ce sunt datele cu caracter personal?
"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată") în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale.

3. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal și ce date sunt prelucrate de S.C. INRED
TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. ?
"Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.

S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. colectează următoarele date:
- date de identificare: numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate și alte informații
conținute de acestea, adresa de corespondență, adresa de email, numărul de telefon;
- semnătura clientului;
- semnătura angajatului;
- alte informații care derivă în urma prelucrărilor efectuate de S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ
S.R.L., cum ar fi: identificatorul unic generat la nivel de S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.
pentru fiecare client în parte, istoricul contractual, istoricul financiar, informații specifice despre
serviciile contractate de la S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. și despre felul în care clientul le-a
utilizat;
- corespondența electronică cu clientul;
- imagini video din locațiile fizice ale S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L., cu scopul de a menține
un nivel ridicat de securitate;
- cookies (Google Analytics cookies:_ga si _gid care sunt folosite pentru identificarea user-ilor,
Facebook pixel).
Ce sunt cookie-urile și cum sunt acestea utilizate?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general dintr-un șir de caractere, sau părți
dintr-un fișier, care la accesarea unui site sunt salvate în browser-ul utilizat de către calculatorul,
telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se accesează on-line respectivul site. La fiecare
accesare ulterioară a site-ului browser-ul utilizat trimite către server-ul respectivului site acest fișier,
în scopul de a permite identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

În general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea către vizitatori a unor funcționalități
care nu pot fi asigurate în lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des
utilizat pentru accesarea informațiilor on-line de pe servere web (www). Aceste funcționalități
constau în managementul sesiunilor utilizatorilor, păstrarea unei sesiuni autentificate, păstrarea
preferințelor pe o pagină vizitată (de exemplu, aspecte legate de funcționalitatea sau de afișarea
grafică a paginilor), păstrarea produselor într-un coș de cumpărături și altele.

Când o persoană accesează site-ul ca vizitator, un cookie este trimis către browser-ul său de internet
și salvat pe hard-disk-ul computerului său, dar aceasta poate bloca salvarea cookie-urilor prin
modificarea setărilor browser-ului său.

Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al
vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informații nu sunt
generate de cookie-uri, ci de către vizitator, în momentul în care acesta completează formularele online,
se înregistrează pe site, utilizează sisteme de plăți electronice etc. Deși cookie-urile sunt stocate
în memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricărui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea
unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informații stocate în respectivul dispozitiv.

Cookie-urile nu sunt viruși, nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. În consecință,
acestea nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera anumite acțiuni și nu
pot fi utilizate pentru răspândirea de viruși.

În funcție de durată, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente.
Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii în care un
anumit vizitator accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului, toate
informațiile stocate sunt șterse.
Cookie-urile permanente sunt stocate în dispozitivul utilizat de către vizitator și nu sunt șterse la
momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului.

Browser-ele web oferă funcționalități de setare a nivelului de securitate a informațiilor, permițând
vizitatorilor să opteze ca preferințele lor să nu fie înregistrate, astfel că se poate bloca utilizarea
oricărui cookie prin modificarea setărilor browser-ului. Pentru a utiliza facilitățile de setare a nivelului
de acceptare a cookie-urilor, în majoritatea cazurilor se accesează secțiunea „Setări” / „Internet
options”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate” / „Privacy” din meniul de browser (în funcție
de browser-ul utilizat).

Dezactivarea opțiunii de acceptare a cookie-urilor poate avea ca implicații imposibilitatea accesării
unora dintre cele mai importante secțiuni ale site-ului. Din acest motiv este recomandabilă
acceptarea cookie-urilor aparținând site-urilor pe care le considerați de încredere. În orice moment
doriți aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile stocate în dispozitivul pe care îl utilizați, accesând
secțiunea „Setări” / „Safety”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate” / „Delete browsing
history” din meniul de browser (în funcție de browser-ul utilizat).

4. De unde sunt obținute datele cu caracter personal pe care le prelucrează S.C. INRED TIPOGRAFIE
DIGITALĂ S.R.L.?
S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. prelucrează date cu caracter personal referitoare la Client, la
mandatarii Clientului, legali sau convenționali, precum și la persoanele ale căror date sunt furnizate
de către Client lui S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L., în vederea obținerii unui produs sau a
realizării unei operațiuni/prestări de serviciu. Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal
sunt prelucrate poartă denumirea de "Persoane vizate".

S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. se adresează următoarelor persoane vizate: angajați proprii,
clienți (chiar și după încetarea relației contractuale), clienții potențiali, candidații care doresc să se
angajeze în cadrul S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L., vizitatorii website-ului S.C. INRED
TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L..

Datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului (în momentul în care
se completează formulare sau documente ale S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L., este accesată
o pagină de internet, sau prin alte mijloace de comunicare). În plus, S.C. INRED TIPOGRAFIE
DIGITALĂ S.R.L. poate obține datele de mai sus și prin consultarea unor surse externe (instituții și
autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în mediul online
sau terți abilitați).

5. În ce scopuri prelucrează S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. date cu caracter personal?
Scopurile pentru care S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. prelucrează datele cu caracter
personal sunt:
- furnizarea de servicii și bunuri prin intermediul tututor canalelor disponibile în acest sens (locații
fizice, internet, telefon, etc.);
- efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în S.C. INRED
TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.;
- centralizarea operațiunilor și menținerea unei baza de date interne în care să fie stocate
informațiile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de către departamentele și
structurile S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. în activitățile acestora;
- contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul
de a-i aduce la cunoștință/notifica informații despre produsele contractate (de ex. expirare termen,
neîndeplinire obligații, modificare/completare caracteristici, costuri, funcționalități, beneficii);
- furnizarea de servicii suport pentru solicitările Clientului/persoanei vizate (de ex. informații
adiționale despre produse, actualizarea unora din datele de identificare, soluționarea cererilor,
reclamațiilor și a petițiilor fomulate), atât în locațiile fizice ale S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ
S.R.L., cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (telefon/email/poștă);
- crearea sau analizarea de profiluri pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor, pentru promovarea
personalizată/generală, pentru efectuarea de activități de marketing direct prin intermediul oricăror
mijloace de comunicare (telefon/email/poștă/fax/sms sau a unor reclame adresate în mod direct și
specific unei anumite persoane) în cazul în care Clientul a acceptat aceasta;
- analizarea comportamentului Clientului/oricărei persoane care acceseaza website-ul, prin folosirea
de cookies, atât ale S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L., cât și ale terților, cu scopul de a furniza
un conținut general sau particularizat, oferte adaptate intereselor utilizatorilor;
- efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și
cu privire la portofoliul de clienți;
- arhivarea atât în format fizic cât și electronic a documentelor;
- soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror alte petiții/plângeri/solicitări la care S.C. INRED
TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. este parte;
- pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale S.C. INRED TIPOGRAFIE
DIGITALĂ S.R.L., cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale (întocmirea actelor salariale, raportarea la instituțiile publice
îndreptățite).

6. În ce temeiuri prelucrează S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. date cu caracter personal?
S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scopurile
menționate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:
- în baza consimțământului Clientului, acordat în mod explicit;
- pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizată este parte (furnizarea de
servicii/produse), pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului sau pentru a furniza
Clientului informații despre produsele și serviciile oferite de S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.;
- în baza unei obligații legale aflate în sarcina S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. (de ex.
identificarea și prevenirea fraudelor);
- în baza interesului legitim al S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. (de ex. centralizarea
operațiunilor, funcționarea unei baze de date interne, îndeplinirea operațiunilor curente pentru
desfășurarea activităților, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor, asigurarea unui nivel ridicat de
securitate atât la nivelul sistemelor informatice, cât și la nivelul locațiilor fizice, în special în ceea ce
privește descoperirea și minimizarea riscurilor ce pot afecta S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.).

7. Care sunt consecințele refuzului de a comunica datele personale?
Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.
prin formulare/alte canale de comunicare este obligatorie, cu excepția cazului în care prelucrarea se
întemeiază doar pe acordul Clientului. În acest caz, Clientul va fi informat că furnizarea datelor,
respectiv a acordului, este opțională. În celelalte cazuri, refuzul va determina imposibilitatea
furnizării de servicii sau produse de către S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L..

8. Cine sunt destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de S.C. INRED TIPOGRAFIE
DIGITALĂ S.R.L.?
Destinatarii datelor pot fi:
- furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic/electronic,
curierat, furnizori de servicii de marketing, de monitorizare a traficului și comportamentului
utilizatorilor;
- furnizori de servicii de contabilitate;
- autorități publice centrale și/sau locale.

9. Cât timp sunt prelucrate și stocate datele cu caracter personal?
În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către
S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea
acesteia, în vederea conformării legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fară limitare, la dispozițiile
în materia arhivării.
Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 26 de luni în vederea realizării de analize și
rapoarte legate de performanțele website-urilor. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.
Imaginile video sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile.

10. Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate?
Persoana vizată are urmatoarele drepturi:
- Dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare
efectuate de S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L., conform celor prevăzute în prezentul
document;
- Dreptul de acces - poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal
sunt prelucrate sau nu de către S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L., iar în caz afirmativ poate
solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ
S.R.L. va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi
tarifate în funcție de costurile efective ale S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.;
- Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și
completarea celor incomplete;
- Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în
special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu
caracter personal nu a fost legală), persoana vizată poate obține ștergerea respectivelor date.
Urmare a unei astfel de solicitări, S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. poate să anonimizeze
datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
- Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul
în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei
inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar
restricționarea);
- Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în
care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.
(inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care
este investită S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L.;
- Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal într-un format structurat,
care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către Client S.C.
INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L., (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată
prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie
consimțământul persoanei vizate;
- Dreptul de a depune plângere - poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor
cu caracter personal de către S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar
pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor
și produselor S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. – în cazul în care S.C. INRED TIPOGRAFIE
DIGITALĂ S.R.L. ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate
(i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul
de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (c) contesta decizia.
Clientul poate exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei cereri scrise,
datate și semnate, la sediul S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. Arad, jud. Arad, Str. Viorelelor,
nr. 16 sau prin E-mail: office@inred.ro.
În plus, S.C. INRED TIPOGRAFIE DIGITALĂ S.R.L. a desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor
(”DPO”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția
datelor cu caracter personal prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la următoarele
date de contact: Stoica Paul, Arad, Str. Călimănești, nr. 14, Bl. 36, Ap. 11 sau prin E-mail:
paul.stoica@gdprarad.ro.
Data 23.05.2018